Publikationer

2011

Pedersen, Mogens Jin, Anders Rosdahl, Søren C. Winter, Anders Posselt Langhede og Mikkel Lynggaard (2011). Ledelse af folkeskolerne: Vilkår og former for skoleledelse. Rapport 11:39. København: SFI. 285 s.

Andersen, Simon Calmar & Søren C. Winter (red.) (2011). Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne. Rapport 11:47. København: SFI. 163 s.

Andersen, Simon Calmar (2011). ”Skolens autonomi”, pp. 69-76 i Andersen, Simon Calmar og Søren C. Winter (red.) (2011). Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne. København: SFI Forlag 11:47.

Andersen, Simon Calmar og Søren C. Winter (2011). ”Baggrund, formål og sammenfatning”, pp. 15-30 i Andersen, Simon Calmar og Søren C. Winter (red.) (2011). Ledelse, læring og trivsel folkeskolerne. København: SFI Forlag 11:47.

Hvidman, Ulrik og Mogens Jin Pedersen (2011). ”Betydningen af sociale forhold for læring og trivsel”, pp. 139-44 i Andersen, Simon Calmar og Søren C. Winter (red.) (2011). Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne. København: SFI Forlag 11:47.

Laursen, Per Fibæk og Mogens Jin Pedersen (2011). ”Organisering af lærersamarbejdet”, pp. 95-104 i Andersen, Simon Calmar og Søren C. Winter (red.) (2011). Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne. København: SFI Forlag 11:47.

Meier, Kenneth J, Mogens Jin Pedersen and Ulrik Hvidman (2011). ”Skolelederes efteruddannelse i ledelse”, pp. 59-68 i Andersen, Simon Calmar og Søren C. Winter (red.) (2011). Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne. København: SFI Forlag 11:47.

Nielsen, Vibeke Lehmann and Ullrik Hvidman (2011) ”Faglig målstyring og opfølgning”, pp. 87-94 i Andersen, Simon Calmar og Søren C. Winter (red.) (2011). Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne. København: SFI Forlag 11:47.

O’Toole, Laurence J., Jr. og Mogens Jin Pedersen (2011). ”Skoleledelsens eksterne samarbejde”, pp. 77-86 i Andersen, Simon Calmar og Søren C. Winter (red.) (2011). Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne. København: SFI Forlag 11:47.

Pedersen, Mogens Jin og Ulrik Hvidman (2011). ”Datamateriale og metode”, pp. 31-57 i Andersen, Simon Calmar og Søren C. Winter (red.) (2011). Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne. København: SFI Forlag 11:47.

Rosdahl, Anders og Ulrik Hvidman (2011). ”Personaleledelse af lærere”, pp. 105-14 i Andersen, Simon Calmar og Søren C. Winter (red.) (2011). Ledelse, læring og trivsel folkeskolerne. København: SFI Forlag 11:47.

Winter, Søren C. og Mogens Jin Pedersen (2011). ”Pædagogisk ledelse”, pp.115-38 i Andersen, Simon Calmar og Søren C. Winter (red.) (2011). Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne. København: SFI Forlag 11:47.

2013

Winter, Søren C. og Vibeke Lehmann Nielsen (red.) (2013). Lærere, undervisning og elevpræstationer i folkeskolen. Rapport 13:09. København: SFI. 266 sider.

Andersen, Ida Gran (2013). ”Undervisningsformer og –metoder”, pp. 105-36 i Winter, Søren C. og Vibeke Lehmann Nielsen (red.) (2013): Lærere, undervisning og elevpræstationer i Folkeskolen. København: SFI Forlag 13:09.

Andersen, Ida Gran (2013). ”Undervisningsstrategier”, pp. 137-154 i Winter, Søren C. og Vibeke Lehmann Nielsen (red.) (2013): Lærere, undervisning og elevpræstationer i Folkeskolen. SFI Forlag 13:09.

Andersen, Ida Gran og Maria Falk Mikkelsen (2013). ”Lektiearbejde”, pp. 161-174 i Winter, Søren C. og Vibeke Lehmann Nielsen (red.) (2013): Lærere, undervisning og elevpræstationer i Folkeskolen. SFI Forlag 13:09.

Laursen, Per Fibæk (2013). ”Kvalitativ analyse af undervisning og lærertænkning”, pp. 87-104 i Winter, Søren C. og Vibeke Lehmann Nielsen (red.) (2013): Lærere, undervisning og elevpræstationer i Folkeskolen. SFI Forlag 13:09.

Lynggaard, Mikkel (2013). ”Lærernes arbejdstidsaftaler”, pp. 243-60 i Winter, Søren C. og Vibeke Lehmann Nielsen (red.) (2013): Lærere, undervisning og elevpræstationer i Folkeskolen. København: SFI Forlag 13:09.

Lynggaard, Mikkel og Mogens Jin Pedersen (2013). ”Lærernes teamsamarbejde”, 175-90 i Winter, Søren C. og Vibeke Lehmann Nielsen (red.) (2013): Lærere, undervisning og elevpræstationer i Folkeskolen. København: SFI Forlag 13:09.

Mikkelsen, Maria Falk & Mikkel Lynggaard (2013). ”Datakilder og metoder”, pp. 51-86 i Winter, Søren C. og Vibeke Lehmann Nielsen (red.) (2013): Lærere, undervisning og elevpræstationer i Folkeskolen. København: SFI Forlag 13:09.

Mikkelsen, Maria Falk (2013). ”Motivation og motivationskilder", pp. 191-206 i Winter, Søren C. og Vibeke Lehmann Nielsen (red.) (2013): Lærere, undervisning og elevpræstationer i Folkeskolen. København: SFI Forlag 13:09.

Mikkelsen, Maria Falk (2013). ”Lærernes baggrund: kompetencer, køn og erfaring”, pp. 207-24 i Winter, Søren C. og Vibeke Lehmann Nielsen (red.) (2013): Lærere, undervisning og elevpræstationer i Folkeskolen. København: SFI Forlag 13:09.

Rangvid, Beatrice Schindler Falk (2013). ”Klassemiljø”, pp. 155-160 i Winter, Søren C. og Vibeke Lehmann Nielsen (red.) (2013): Lærere, undervisning og elevpræstationer i Folkeskolen. København: SFI Forlag 13:09.

Rangvid, Beatrice Schindler Falk (2013). ”Klassestørrelse og undervisningstid”, pp. 225-42 i Winter, Søren C. og Vibeke Lehmann Nielsen (red.) (2013): Lærere, undervisning og elevpræstationer i Folkeskolen. København: SFI Forlag 13:09.

Winter, Søren C. og Vibeke Lehmann Nielsen (2013). “Indledning, sammenfatning og konklusion”, pp. 19-50 i Winter, Søren C. og Vibeke Lehmann Nielsen (red.) (2013): Lærere, undervisning og elevpræstationer i Folkeskolen. København: SFI Forlag 13:09.

Pedersen, Mogens J. 2013. “Public Service Motivation and Attraction to Public versus Private Sector Employment: Academic Field of Study as Moderator? (Offentlig Service Motivation og tiltrækning af offentlig versus privat beskæftigelse: Studiets betydning). International Public Management Journal 16(3):357-85. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10967494.2013.825484#.UrGkCScqN6Y

2014

Hvidman, Ulrik og Simon Calmar Andersen (2014). ”The Impact of Performance Management in Public and Private Organizations” (Effekt af præstationsledelse i private og offentlige organisationer belyst med danske frie skoler og folkeskoler). Journal of Public Administration Research and Theory (2014) 24(1): 35-58. http://jpart.oxfordjournals.org/content/24/1/35.full.pdf+html?sid=0e0267c8-7920-4ce3-adcd-8729bf2951a5

Meier, Kenneth J., Simon Calmar Andersen, Laurence J. O’Toole, Jr., Nathan Favero, Søren C. Winter (2014 - under udgivelse). “Taking Managerial Context Seriously: Public Management and Performance in U.S. and Denmark Schools” (Om at tage ledelseskonteksten alvorligt: Offentlig ledelse og præstationer i skoler i Texas og Danmark). International Public Management Journal 17.

Søg på suet.sfi.dk